Fördelar med BRUNS COLOR+

Spara använd färg till nästkommande kunder. Du kan också sälja överbliven färg som kunden kan färga utväxt med hemma.

Spara tid & öka din kundstock samtidigt som du minskar ditt svinn och inköp. Enkel väg för öka intäkt & bättre lönsamhet.

Fri från taditionella ingredienser. Hållbart för dig, din kund och för samhället.

Litet färglager. Du behöver inte längre ha stora färglager i köket. Våra färger kommer färdigblandade, tillsammans kan du skapa oändliga nyanser.

Handla smidigt genom vår kommande portal. Där får du en helhetslösning med färg & hårvårdsprodukter i samma order.